Skip to content

Contact Us – Liên hệ

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay khi bạn cần thông tin !

Văn phòng

53/3 Street No.4, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist, HCM City

Bạn cần thêm thông tin hay trợ giúp ?

Bạn cần lưỡi cưa test cho vật liệu mới ?

Hãy cho chúng tôi biết ngay bạn đang cần những gì bạn mong muốn, chúng tôi sẽ hồi báo ngay khi có thể. Cảm ơn sự quan tâm của bạn.