Skip to content

CHÚNG TÔI, NTS LÀ SỰ TỰ HÀO CHO MỘT HƯỚNG ĐI MỚI ĐỀN TỪ THỤY ĐIỂN : NEW TECHNOLOGY OF SAWING !

CHÚNG TÔI LÀ KẾ THỪA PHÁT TRIỂN CỦA HUY NGUYEN Pte. NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CHÚNG TÔI.

CHÚNG TÔI TIẾP NỐI VỚI NHIỆM VỤ GIỚI THIỆU NỀN TẢNG MỚI CỦA CÔNG NGHỆ CẮT – NỀN TẢNG CỦA HAKANSSON.

LƯỠI CƯA VÒNG CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT
Kể từ năm 1944, HAKANSSON với kinh nghiệm, năng lực và tính chuyên nghiệp kết hợp với nguyên liệu thô tốt nhất và máy móc hiện đại đã mang lại chất lượng lưỡi cưa ở một đẳng cấp cao nhất thế giới.
Lưỡi cưa chất lượng hàng đầu của Hakansson cắt được hầu hết các vật liệu, bao gồm thép không gỉ, kim loại cứng, gỗ, nước đá, thực phẩm và nhựa. Nếu bạn làm việc với các vật liệu khác nữa, chúng tôi sẽ thiết kế lưỡi cưa vòng dành riêng cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Dù là vật liệu gì, kết quả sẽ luôn là đường cắt tiết kiệm nhất và tuổi thọ tối đa của lưỡi dao.

MADE IN SWEDEN

Håkansson Sågblad is an international business with its production of band saw blades based in Åmål, Sweden. We export daily to a large number of countries on every continent.

HIGHEST QUALITY BAND SAW BLADES

Since 1944, experience, competence and professionalism combined with the best raw materials and a modern machine park have resulted in saw blade absolute world class quality.

Sawing through most materials

Our quality-leading saw blades cut through most materials, including stainless steel, hard metals, wood, ice, food and plastic. If you work with other materials, we can design band saw blades specifically for your business-needs. Whatever the material, the result will always be the most economical cut and maximum life length of the blade.